ترکیب اجزاء صورت بزرگترین نقش را در شکل و زیبایی صورت ایفا می کند. از نظر طول و عرض و ارتفاع میان این اجزا نسبت های استاندارد وجود دارد که ترکیب آنها شکل ۳ بعدی صورت را می سازد.
اگر ارتفاع یا عرض قسمتی از صورت خارج از حد اعتدال باشد نه تنها همان بخش بلکه بر زیبایی کلی صورت تاثیر چشمگیر دارد. فی المثل اگر چانه کسی کوچک و عقب رفته باشد بر زیبایی کلی صورت اثر منفی چشمگیر دارد و اصلاح آن اثر مثبت بر همه صورت دارد.
زوایای میان اجزاء نیز در زیبایی صورت بسیار حائز اهمیت است و تغییر حتی مختصر آن بر زیبایی صورت اثرگذار است.
صورت دارای تقارن نسبی است به این معنی که ۲ طرف صورت تقریبا قرینه اند اما هرگز تقارن ریاضی دقیق ندارند.
چنانچه این عدم تقارن زیادتر از حد معتدل باشد قابل توجه است و اثر منفی بر زیبایی صورت دارد و بهتر است با جراحی اصلاح گردد.
نسبت ها و زوایای متعادل صورت تحت تاثیر فرم اسکلتی افراد است و اندازه های قابل قبول آنها دارای استاندارد سفالومتری هم برای اسکلت و هم برای بافت نرم است که در نژادهای مختلف این اندازه ها متفاوت است.
مثلا لبهای بیرون زده و چانه کوچک در سیاهپوستان شایع است ولی در سپیدپوستان چندان متداول نیست.
برای حصول زیبایی در صورت بهتر است ابتدا این ابعاد و زوایا بررسی و اصلاح شوند.
فی المثل کسی که دارای مشکل اسکلتی چشمگیر در صورت باشد بهتر است قبل از جراحی های بافت نرم مثل جراحی بینی ابتدا مشکل زیر ساخت اسکلتی را اصلاح نماید تا از جراحی بینی بتوان نتیجه رضایتبخش بدست آورد.

جراحی های اصلاح کلی ابعاد و زوایای صورت عمدتا عبارتند از :
:: جراحی فکین
:: جراحی چانه
:: جراحی گونه
:: افزایش یا کاهش عرض صورت
:: برداشتن چربی های گونه

جابجایی اسکلت فکین بیشترین اثر را بر شکل صورت دارد. با جراحی فکین می توان در هر ۳ بعد فضا تغییر اندازه و تغییر زاویه ایجاد کرد. کسانی که در زمان خنده دندانها و لثه ها زیاد دیده می شود با جراحی فکین اصلاح می گردند و نمای لبها و نیز خنده آنها اصلاح می گردد. اغلب پس از جراحی فکین صورت به صورت کلی بسیار جوانتر دیده می شود و این اثر عمقی و ماندگار است.

-پروتز چانه :
چانه مهمترین بخش قسمت پائین صورت است و فرم کلی این بخش را تقریبا به صورت اصلی چانه ایجاد می کند و اصلاح آن بر کل صورت اثر چشمگیر دارد. جراحی از طریق داخل دهان انجام میگیرد و نگهداریهای پس از جراحی معمولا بسیار آسان است.
بهتر است اصلاح چانه با جراحی استخوان چانه انجام گردد و البته گاهی اوقات از پروتز چانه هم می توان استفاده کرد اما پروتز معمولا توسط جراحان متخصص این رشته کمتر استفاده می شود و قابلیت اصلاحی آن بسیار محدود است. بنابراین اغلب جراحان متخصص در این زمینه جراحی استخوان را که بسیار موثرتر است و از جسم خارجی نیز استفاده نمی شود ترجیح می دهند.
کوچک بودن گونه بسیار شایع است و باعث افتادگی بخش میانی صورت و نمای پیرتر صورت می شود روش استاندارد جهانی برای افزایش حجم گونه استفاده از پروتزهای مخصوص گونه است که چنانچه توسط جراح متخصص این کار انجام شود جراحی آسان و بسیار ثمربخش است و مشکلات بعدی آنچنانی ندارد. اغلب افراد از جابجایی پروتزهای گونه چیزهایی شنیده و ترس دارند که البته جابجایی زمانی است که پروتزها به نحو صحیح در محل قرار نگرفته وتثبیت نشده باشند لذا چنانچه جراحی توسط متخصص جراحی صورت انجام شده باشد جایی برای نگرانی وجود ندارد.