راه حل سریع، مطمئن، موثر و همیشگی درمان آفت و تبخال، درمان با استفاده از لیزر می باشد.

 

آفت یک لکه سفید رنگ با حاشیه قرمز می باشد که بسیار هم دردناک است، گاها این فعالیت تکی هستند ولی در بعضی موارد چند لکه با ضایعه کنار یکدیگر مشاهده می شود. خصوصیت مهم آفت درد زیاد آن است، که عمل خوردن و آشامیدن بیمار را مختل می کند، بخصوص که در لب پائین و قسمت های  اطراف آن باشد. هنوز علت مشخصی برای آفت پیدا نشده است گرچه درمان های متعددی برای آن ذکر شده ولی هیچ کدام تا کنون قطعی نیستند، تنها درمان موثر برای آفت لیزر است که با تابش لیزر با شدت و زمان مشخص می توان سیکل ۱۳ تا ۱۵ روزه آنرا به ۲ تا ۳ روز کاهش داد. حتی در موارد حاد آن که بیمار با درد مراجعه می کند می توان همان جلسه درد بیمار را از بین برد.